Garantie en klachten


Heb je een klacht?

Wij staan er voor in dat de producten die wij leveren voldoen aan de bij het desbetreffende product vermelde specificaties en dat deze in nieuwstaat verkeren. Voor de geleverde producten geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Als je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
Meld dit binnen 48 uur na ontvangst van ons product via info@lovelylingerieoutlet.nl. We zullen je dan een passende oplossing bieden. Dat kan zijn: reparatie, vervanging of terugbetaling van het aankoopbedrag.
Vermeld in je e-mailbericht wat jouw klacht is en tevens je order-en factuurnummer, deze staan op de meegezonden factuur. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie met daarin eventuele aanvullende vragen, een oplossing of hoe verder te handelen. 

Heb je niet binnen 48 uur na ontvangst melding gemaakt van bovenstaande, dan gaan wij er van uit dat je producten naar je zin zijn en er conform jouw wensen is geleverd.

Jouw klacht wordt binnen een termijn van 3 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van jouw e-mail, beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, sturen wij je een e-mailbericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten. Klachten kunnen worden behandeld door de Geschillencommissie Thuiswinkel. Meer informatie vindt je op www.sgc.nl. Tevens kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).